Obchodní podmínky - rezervační systém pevné tenisové haly na Dříteči

01.10.2019

Provozovatel PSD - indoor, s.r.o. se sídlem Dříteč 200, 53305 Dříteč, IČ 02314851, e-mail: dohnalekp@me.com, tel.: +420731602702, zodpovědná osoba: Ing. Petr Dohnálek (dále jen „Provozovatel“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

Úvodní ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup a správu rezervací v pevné tenisové hale v Golf Resortu Kunětická Hora na adrese Dříteč 155, 53305 Dříteč nabízených přes online rezervační systém CLUBSPIRE (www.clubspire.cz) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a jeho zákazníků.
 • Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na internetové adrese http://www.teniscentrumhk.cz/tenis/rezervace-kurtu/hala-dritec-grkh/2-uncategorised/302-obchodni-podminky-rezervacni-system-pevne-tenisove-haly-na-driteci

Pevná tenisová hala

 • Od 7. 10. 2019 se pevná tenisová hala na Golf Resortu Kunětická Hora v Dříteči stává plně autonomní. Rezervace se provádějí přes online rezervační systém CLUBSPIRE na webové adrese http://rezervace.teniscentrumhk.cz/ . Při vstupu do haly je u dveří umístěn číselný ovládací panel, kde klient zadá svůj unikátní kód k zakoupené rezervaci obdržený přes sms a následně je vpuštěn dovnitř. Topení a světla se automaticky spustí na zarezervovaném kurtě. Recepce tímto odpadá.

Zákaznický účet, depozit

 • Zákazník si zřizuje u Provozovatele zákaznický účet přes online rezervační systém. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“).
 • Vklad na Deposit se provádí prostřednictvím platební brány. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. Provozovatel zasílá automaticky s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.
 • Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.
 • Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese http://rezervace.teniscentrumhk.cz/ . Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé rezervace. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje.

Rezervace

 • Zákazník si může rezervovat aktivity Provozovatele (dále jen „Rezervace“), pokud má u Provozovatele zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity.
 • Rezervaci je možné učinit přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického.
 • Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace. Současně s provedením rezervace, zákazník obdrží sms zprávou unikátní číselný kód, který zadá při vstupu do pevné tenisové haly.
 • Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
 • Provozovatel stanovuje storno poplatky. Rezervace lze bez storno poplatku libovolně rušit 12 hodin před začátkem konání lekce. Ve lhůtě kratší než 12 hodin již lekci zrušit nejde. Na konci každého dne klientovi, který nezruší svou rezervaci nejpozději 12 hodin před začátkem konkrétní lekce, a na lekci se nedostaví, naskočí automaticky storno poplatek ve výši 100% částky za rezervaci.
 • Rezervace může být zrušena elektronicky přes klientský účet.

Ochrana osobních údajů

 • Při zpracování osobních údajů se Provozovatel řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky Provozovatele jsou účinné od 7. 10. 2019 na internetových stránkách http://www.teniscentrumhk.cz/tenis/rezervace-kurtu/hala-dritec-grkh/2-uncategorised/302-obchodni-podminky-rezervacni-system-pevne-tenisove-haly-na-driteci
Rychlý kontakt

Pavel Hep

Jednatel klubu, ekonom klubu