ATLETICKÁ ŠKOLA

 

Vize:

Atletická škola HK, z.s. (dále jen AŠHK) chce být vyhledávanou, prestižní a inovativní sportovní organizací, která přesáhne hranice svého regionu nejen kvantitou členské základny, ale především kvalitou tréninkového procesu.

 

Cíle:

Sofistikovanými tréninkovými nástroji a především systematickou tréninkovou a vzdělávací činností chce AŠHK rozvíjet atleticko-kondiční přípravu svých členů, sestavit závodní běžecký tým a přivést k pohybu a sportování především co nejvíce dětí.

 

Pro koho:

Projekt AŠHK je cílený nejen na členy Tenisové školy a Tenisové akademie Robina Vika, ale je otevřený i široké veřejnosti.

1) Děti, dorost, dospělí

2) Úrovně:

a/ stávající sportovci, např. členy fotbalových, plaveckých, florbalových klubů atd., kteří potřebují, vedle své asné sportovní specializace, budovat a rozvíjet svou všeobecnou kondiční úroveň

b/ rekreační sportovci, kteří dosud systematicky nesportují a hledají smysluplný program, ukotvení, pravidelnost a odborné vedení pro svůj další tělesný progres.

c/ začátečníci a nesportovci, kteří mají zájem a chuť se konečně začít hýbat a potřebují silnou motivaci a kvalitní know-how pro svůj nový začátek

3) Specializace:

a/ kondiční běh je určen pro amatérské běžecké nadšence, tzv. hobíky, ať se již běhu věnují delší dobu nebo teprve chtějí začít a mají zájem se zlepšit nejen po stránce techniky běhu, ale přejí si běhat dál a rychleji, mít konečně větší radost z běhání

b/ závodní běh je vyhrazen pro ambiciózní výkonnostní běžkyně a běžce, kteří disponují předpoklady dosahovat kvalitních výkonů na středních a dlouhých tratích.

 

Členství:

Členství v AŠHK je zdarma, placené jsou pouze tréninkové jednotky (viz ceník). 

 

Forma:

  1. Trénink individuální - časy tréninku dle individuálního programu
  2. Trénink ve dvojici - časy tréninku dle individuálního programu
  3. Trénink ve trojici - časy tréninku dle individuálního programu
  4. Trénink 4 a více - časy tréninku dle individuálního programu
  5. Skupinové kondiční tréninky pro členy Tenisové akademie Robina Vika - cena 1.300,- Kč/kurz
  6. Pohybové hry - děti 5-7 let jsou součástí atletické školy a jsou zahrnuty v poplatku minitenis 3.000,- Kč 

 

JARNÍ SEZÓNA 24.4.2017 – 30.6.2017 2 hod. / týden 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
17:00 - 18:00

Pohybové hry

Minitenis

Skup. kondiční trénink TARV

 Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

18:00 - 19:00

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

 

LETNÍ SEZÓNA 3.7.2017 – 1.9.2017 4 hod. / týden

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
16:00 - 17:00

Pohybové hry

Minitenis

17:00 - 18:00

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

 

PODZIMNÍ SEZÓNA 4.9.2017 - 22.9.2017 4 hod. / týden

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
17:00 - 18:00

Pohybové hry

Minitenis

18:00 - 19:00

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

 

ZIMNÍ SEZÓNA 2.10.2017 – 6.4.2018 

  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
17:00 – 18:00

Pohybové hry

Minitenis

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

18:00 - 19:00

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Skup. kondiční trénink TARV

Babytenis + Ml. žactvo

Skup. kondiční trénink TARV

St. žactvo + Dorost

Pozn.: Ve dnech 9. 6. 2017, 5. 9. 2017, 6. 9. 2017 a 7. 9. 2017 se nekonají pravidelné tréninky.

 

Nástroje:

Tréninkové jednotky budou zpočátku vedené atletickým trenérem s úspěšnou, několikaletou běžeckou závodní kariérou na středních a dlouhých tratích, bývalým učitelem tělesné výchovy na II. stupni ZŠ.

Následně bude sestaven trenérský tým.

Nosnými prvky kondiční přípravy je všeobecný rozvoj vycházející mj. i z atletické průpravy, práce s vlastní vahou těla, důraz na správnost prováděných cvičení, cílení na koordinaci a rychlost, řešení svalových dysbalancí, správná řešení pohybových vzorců, odstraňování vadných pohybových návyků, které jsou mnohdy příčinou zdravotních komplikací či dokonce zranění.

Hlavním obsahem běžecké přípravy je výuka a nácvik správné techniky běhu vč. došlapu a odrazu, správného dýchání či optimální práce paží, odstraňování chybných běžeckých návyků, realizace např. intervalových a tempových tréninků, běžecké abecedy a speciálních běžeckých cvičení.

 

Místa tréninků:

Pro kondiční přípravu bude využíván celý areál mateřského tenisového oddílu TENIS-CENTRA DTJ HK (tenisové a volejbalové kurty), bezprostřední okolí areálu, partnerských tělocvičen a sportovišť a také nově budované fitness.

Běžecká příprava bude probíhat v okolí areálu a samozřejmě taktéž ve všech tradičních hradeckých běžeckých lokalitách vč. atletického tartanového oválu.

 

Kontaktní osoba:

Szakoš Martin
Trenér Atletické školy
Mobil: +420 608 490 977
Email: atletickaskolahk@gmail.com