TENIS-CENTRUM DTJ HK - VIZE A PLÁNY DO BUDOUCNA

areal novymini-areal newTENIS-CENTRUM DTJ HK udělalo významný krok ke zkvalitnění nabízených služeb, zejména v oblasti zázemí a komfortu nabízeného klientům. V roce 2013 byly položeny základní kameny k uskutečnění plánovaného rozvoje. Jako dílčí vítězství cítíme schválení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové odkoupení pozemků pod stávající příjezdovou komunikací a v současné době probíhá projektová dokumentace pro výstavbu křižovatky, příjezdové cesty a parkoviště.

Významných změn se klienti dočkají také v zázemí areálu TENIS-CENTRA DTJ HK. Jak můžete vidět na prvním obrázku, již je zhotoven návrh nové budovy zázemí v areálu, která bude nabízet veškerý komfort, který je klienty požadován. Plán zahrnuje zřízení občerstvení, nové sprchy a šatny, fyziocentrum, posilovnu a příjemné posezení s výhledem na tenisové dvorce (viz. realizace novostavby).

Snažíme se též vyjít klientům vstříct v oblasti kapacitních prostor pro hru. Na jaře 2016 TENIS-CENTRUM DTJ HK rozšířilo areál o další 4 antukové kurty, abychom mohli uspokojit kapacitní nároky klientů. Dále se připravuje výstavba tenisové arény pro minitenis, která bude zahrnovat dva dvorce určené minitenistům.

Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší. Těší nás přítomnost malých dětí na sportovišti, a proto v rámci rozšiřování areálu plánujeme vybudovat nové dětské hřiště. Kompletní nákres rozšíření areálu je znázorněn na druhém obrázku.

Tímto děkujeme všem zúčastněným, partnerům i rodičům, kteří k nám vodí své děti a obětují čas i peníze. Děkujeme také za podporu městu Hradec Králové a Českému tenisovému svazu. Zkvalitnění areálu a nabízených služeb berme jako odměnu nám všem.

Petr Šanovec, Pavel Hep